top of page

THEOREM

point.png
01-09.png

O1
O├ 1
เริ่มต้น ด้วย ศูนย์

ผลลัพธ์ คือ หนึ่ง

การเปลี่ยนแปลงจากไบนารี่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ระหว่าง ศูนย์ และ หนึ่ง

หนึ่งเส้นตรงจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา

เริ่มสตาร์จด้วย ศูนย์

เริ่มสตาร์จด้วย ใจ

bottom of page